#biologiska metoder

Vägen till ett giftfritt lantbruk: Från bekämpningsmedel till biologiska metoder

Vägen till ett giftfritt lantbruk: Från bekämpningsmedel till biologiska metoder

När vi talar om hållbart lantbruk och självförsörjning är en av de mest avgörande faktorerna hur vi hanterar växtskyddet på vår jordbruksmark. Under decennier har användningen av kemiska bekämpningsmedel varit normen inom konventionell jordbruksproduktion. Dessa medel bidrar till högre skördar på kort sikt, men de kan även ha långsiktiga negativa effekter på vår hälsa, vattenkvaliteten och den bio…

Visa hela inlägget