Hitta fastighetsgränser med Min Karta från Lantmäteriet

Hitta fastighetsgränser med Min Karta från Lantmäteriet

Den bästa karttjänsten är helt klart Lantmäteriets Min Karta. Ett mycket dåligt namn på en mycket bra tjänst.

I detta webbverktyg kan du söka efter en adress eller en fastighetsbeteckning och se var den ligger. Fastighetsbeteckning är bättre att söka på än adresser eftersom en fastighet kan vara uppdelad på flera platser och såklart för att alla fastigheter inte har vägar och därmed inte heller någon adress.

På knappen med de tre färgade lagren kan du välja om du vill se en karta eller ett flygfoto och om du vill se fastighetsgränserna. Jag brukar tycka att det är värdefullt att titta både på kartan och på flygfotot. De båda bilderna ger olika information om fastigheten.

Med kartan kan du tex upptäcka om det finns vatten på fastigheten (då är det dags att kolla upp strandskyddet), badplatser, fornminnen (kan vara besvärliga för bygglov), typ av mark och kupering (om du kan läsa höjdkurvor).

I flygfotot ser du alla byggnader i verkligheten (och kan matcha med kartan så att de stämmer) och detaljer som trädbestånd, detaljer på byggnader och gårdsplan, vad grannarna har för verksamheter eller hobbys, tex hästgårdar, motorbanor, industrier, skräpsamlare, osv.

Det finns också ett verktyg för att mäta i kartan eller flygfotot så att du kan avgöra om det får plats en äppelodling eller en motocrossbana eller vad du nu ska ha din fastighet till.

Köpa Gård 🚜

Jag vill köpa en gård och flytta ut på landet! Följ mitt försök att hitta en gård och ta del av knepen jag lär mig på vägen.