Vägen till ett giftfritt lantbruk: Från bekämpningsmedel till biologiska metoder

Vägen till ett giftfritt lantbruk: Från bekämpningsmedel till biologiska metoder

När vi talar om hållbart lantbruk och självförsörjning är en av de mest avgörande faktorerna hur vi hanterar växtskyddet på vår jordbruksmark. Under decennier har användningen av kemiska bekämpningsmedel varit normen inom konventionell jordbruksproduktion. Dessa medel bidrar till högre skördar på kort sikt, men de kan även ha långsiktiga negativa effekter på vår hälsa, vattenkvaliteten och den bio…

Visa hela inlägget
Skapa en blomstrande permakultur på gården: Naturens symfoni

Skapa en blomstrande permakultur på gården: Naturens symfoni

Välkommen tillbaka till bloggen Köpa Gård! Idag tar vi upp ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och som blivit alltmer relevant i takt med en växande medvetenhet om hållbarhet och ekologi – permakultur på gården. Permakultur är ett designsystem för hållbart liv, som strävar efter att skapa harmoniska interaktioner mellan människor, deras bostäder och de odlade ekosystemen de är en del av. För …

Visa hela inlägget
Att investera i förnybar energi för självförsörjning på gården

Att investera i förnybar energi för självförsörjning på gården

Med en växande medvetenhet om hållbarhet och självförsörjning, ser allt fler gårdsägare över möjligheten att investera i förnybar energi. Intresset för förnybar energi är inte bara en fråga om miljö och klimat, utan också en ekonomisk investering och en strävan efter självständighet. I dagens inlägg tittar vi närmare på hur gårdsägare kan ta steget mot förnybar energi och vad det innebär för gårde…

Visa hela inlägget
Starta din egen permakulturodling på gården – en hållbar odlingstrend

Starta din egen permakulturodling på gården – en hållbar odlingstrend

Permakultur kan ses som en av lösningarna på dagens miljöutmaningar, och den ökad intresse för självhushållning och hållbara levnadssätt gör konceptet aktuellare än någonsin. Men vad innebär permakultur, och hur kan du applicera dess principer för att transformera din egen gård till en självgående, hållbar oas? Sätt dig bekvämt, för nu ska vi dyka ner i permakultur odlingens värld, och jag ger dig…

Visa hela inlägget
Vinterns utmaningar och möjligheter för gårdsägare

Vinterns utmaningar och möjligheter för gårdsägare

När vintern närmar sig och kylan slår till är det dags för gårdsägare att ta till varje knep för att hålla djur och växter friska, samt att säkerställa att byggnaderna på gården står starka inför naturens utmaningar. Däremot är vintern inte bara en tid för hård arbete och förberedelser, det är också en period med möjligheter till att planera, lära och utvecklas inför kommande säsonger. I det här i…

Visa hela inlägget
Grundstenarna i hållbar djurhållning på gården

Grundstenarna i hållbar djurhållning på gården

Hållbarhet är ett ord som blivit allt mer centralt i vårt moderna samhälle, inte minst när det kommer till lantbruk och djurhållning. För dig som gårdsägare eller blivande lantbrukare kan hållbar djurhållning vara en väg till en mer självförsörjande och miljövänlig livsstil, men också en djupare förståelse för naturens kretslopp. I det här inlägget ska vi utforska grundstenarna för hur man kan bed…

Visa hela inlägget
Vinterförberedelser på gården: Så rustar du för den kalla säsongen

Vinterförberedelser på gården: Så rustar du för den kalla säsongen

Även om vintern kan te sig som en stillare tid på året, finns det gott om saker att förbereda för att säkerställa att din gård klarar av de kallare månaderna på bästa möjliga sätt. Genom att proaktivt se över och förbereda din egendom kan du både förebygga skador och sikta på bättre produktivitet under kommande säsonger. Här följer en guide som hjälper dig att förbereda din gård inför vintern. Pla…

Visa hela inlägget
Fem gödselmedel du kan producera själv för en rikare jord

Fem gödselmedel du kan producera själv för en rikare jord

Att välja rätt gödselmedel är grundläggande för alla som driver en ekologisk lantgård eller en självhushållsträdgård. Gödsel har en avgörande roll i att berika jorden, stimulera planttillväxten och öka avkastningen. Men det är inte alltid hållbar eller ekonomiskt att förlita sig på köpt gödsel. Med lite planering och kunskap kan du producera effektiva gödselmedel själv, direkt från din gård. Här g…

Visa hela inlägget
Så startar du en ekologisk odling på din gård

Så startar du en ekologisk odling på din gård

Att starta en ekologisk odling på din gård kan vara ett utmärkt sätt att leva mer hållbart och producera din egen mat. Men innan du kan börja odla behöver du planera och förbereda din gård för att säkerställa att du får bästa möjliga skörd. I det här inlägget kommer vi att gå igenom de grundläggande stegen som du behöver ta för att starta en ekologisk odling på din gård. Steg 1: Välja lämplig plat…

Visa hela inlägget
Från trädtillväxt till ved: En komplett guide för gårdsägare

Från trädtillväxt till ved: En komplett guide för gårdsägare

Att sköta om en skog och förvandla trädtillväxt till ved kan vara en utmaning, men också en stor belöning. Det är inte bara en mäktig känsla att se hur ett träd du planterat växer från liten planta till fullvuxet träd, men ved från egen skog kan också bidra till gårds- och hushållsekonomin, både som bränsle och kanske också som försäljningsvara. I dagens inlägg kommer jag att gå igenom olika aspek…

Visa hela inlägget